Criterii de jurizare și preselecție

Categoria „Voluntarul Anului”

Categoria „Voluntarul anului”

Criterii generale de evaluare:

 • Nominalizarea voluntarilor este făcută de organizația pentru care aceștia au fost voluntari
 • Nominalizarea se referă la activitatea de voluntariat desfășurată  în perioada septembrie 2016 – septembrie 2017
 • Relevanța domeniului ales, în corelare cu activitățile în care s-a implicat voluntarul
 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale voluntarului nominalizat.
 • Vârsta voluntarului nominalizat trebuie să fie peste 15 ani (conform legii voluntariatului 78/2014)
 • Nominalizarea respectă specificațiile trecute în Regulamentul Competiției

Criterii specifice de evaluare:

 • Numărul de ore de voluntariat nu trebuie să fie mai mare de 1800 conform regulamentului de aplicare regăsit AICI (acestea vor fi validate de documentele justificative dacă ele sunt solicitate de către preselector/juriu prin coordonatorul competiției)
 • Descrierea activității de voluntariat (ce a făcut efectiv voluntarul)
 • Rezultatele și impactul activității de voluntariat (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile)
 • Experiența de voluntariat (motivație, sentimente, învățare, dezvoltare, percepții etc.)
 • Anexe: o fotografie tip portret și trei fotografii din activitatea voluntarului atașate separat în format .jpg 
 • La voluntarul senior se adaugă vârsta

Categoria „Proiectul de voluntariat al anului”

Categoria „Proiectul de voluntariat al anului”

Criterii generale de evaluare:

 • Nominalizarea proiectelor este făcută de organizația care le-a implementat
 • Nominalizarea se referă la proiecte de voluntariat desfășurate în perioada septembrie 2016 – septembrie 2017; proiectele pot fi încheiate sau în derulare, cu condiția ca acestea să fie suficient de avansate pentru a permite raportarea unor rezultate preliminare concrete
 • Relevanța domeniului ales, în corelare cu activitățile proiectului, cele în care s-au implicat voluntarii
 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale coordonatorului proiectului nominalizat
 • Nominalizarea respectă specificațiile trecute în Regulamentul Competiției

Criterii specifice de evaluare:

 • Informații despre proiect (titlul, scop, obiective, coordonator, parteneri)
 • Descrierea proiectului (activități, beneficiari, mod de organizare)
 • Numărul de voluntari implicați în proiect
 • Numărul de ore de voluntariat efectuate în cadrul proiectului
 • Rezultatele proiectului și sustenabilitatea acestuia (rezultate clare, unde este posibil cuantificabile)
 • Descrierea impactului activităților voluntarilor, în cadrul proiectului nominalizat
 • Declarații despre proiect de la: 1 beneficiar (dacă este posibil), 1 voluntar, 1 partener (dacă este cazul), 1 instituție publică implicată (dacă este cazul)
 • Anexe:  fotografii din activitățile proiectului

Categoria „Coordonatorul de voluntari al anului”

Categoria „Coordonatorul de voluntari al anului”

Criterii generale de evaluare:

 • Nominalizarea coordonatorilor de voluntari este făcută de organizația/instituția în cadrul căreia aceștia își desfășoară activitatea ca angajați sau voluntari
 • Nominalizarea se referă la activitatea de coordonare de voluntari desfășurată în perioada septembrie 2016 – septembrie 2017 (a nu se confunda cu coordonarea unui program care implică voluntari)
 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare și ale coordonatorului de voluntari nominalizat
 • Nominalizarea respectă specificațiile trecute în Regulamentul Competiției

Criterii specifice de evaluare:

 • Numărul de voluntari coordonați
 • Numărul de ore de voluntariat
 • Activitatea de coordonare de voluntari (descrierea procesului de management al voluntarilor, instrumente folosite, rezultate obținute, probleme întâmpinate și soluții adoptate, provocări, lecții învățate etc.)
 • Declarații de sprijin din partea organizației unde activează coordonatorul de voluntari sau a unui voluntar coordonat
 • Anexe: fotografii din activitățile de coordonare a voluntarilor 

Categoria „Echipa de voluntari a anului”

Categoria „Echipa de voluntari a anului”

Criterii generale de evaluare:

 • Nominalizarea echipelor de voluntari este făcută de organizația în cadrul căreia aceasta se implică
 • Nominalizarea se referă la activitatea echipei de voluntari desfășurată în perioada septembrie 2016 – septembrie 2017
 • Nominalizarea a fost trimisă înainte de expirarea termenului limită
 • Nominalizarea cuprinde datele complete de contact ale organizației nominalizatoare
 • Vârsta voluntarilor din echipa de voluntari nominalizată trebuie să fie peste 15 ani (conform legii voluntariatului 78/2014)
 • Nominalizarea respectă specificațiile trecute în Regulamentul Competiției

Criterii specifice de evaluare:

 • Echipa de voluntari nominalizată trebuie să aibă minimum 5 membri.
 • Descrierea activității de voluntariat (ce a făcut efectiv echipa de voluntari)
 • Rezultatele și impactul activității de voluntariat (rezultate clare, unde este posibil - cuantificabile)
 • Instrumente de lucru cu voluntarii (recrutare, motivare, creare echipă etc.)
 • Activități de recunoaștere a voluntarilor
 • Domeniile de implicare a echipei de voluntari nominalizată
 • Numărul de ore de voluntariat nu trebuie să fie mai mare de 1800/per voluntar/per an conform regulamentului de aplicare (acestea vor fi validate de documentele justificative dacă ele sunt solicitate de către preselector/juriu prin coordonatorul competiției)
 • Anexe: fotografii din activitățile centrului de voluntariat